Рачка со влакна за складирање на масло (вода/мастило)